Search in:

Hvorfor et nyt parti?

Tænk hvis vi danskere kunne være med til at bestemme Danmarks politik og fremtid? Det kan du nu med Valg Partiet! Sammen kan vi sikre retfærdighed og muligheder for danskerne og skabe et bæredygtig samfund vi kan stolte af at videregive til vore børn og børnebørn.

Valg Partiet stiller kandidater op i alle 92 valgkredse i landet, kandidaterne vælges af medlemmerne i de 92 valgkredse inden næste valg. Kandidaterne der vælges ind på Christiansborg forpligter sig til at stemme det medlemmerne i valgkredsene vælger ved hver beslutning i folketinget. Vi laver en valgstemme app til mobil og på nettet hvor medlemmerne kan stemme. Dette betyder at Valg Partiet på landsplan kan have forskellige meninger om et emne og at alle folketingsmedlemmer i partiet ikke nødvendigvis stemmer ens ved hver afstemning i folketinget, dette er dog ægte demokrati og vi mener det gør Danmark stærkere når folket får indflydelse i landets beslutninger.

Vi indbyder og giver plads til at alle medlemmer og kandidater udtrykker deres mening og kommer med konstruktive løsninger til forbedringer. Stemmer valgkredsen imod et folketingsmedlems egen overbevisning forpligter folketingsmedlemmet sig til altid at rette sig efter valgkredsens beslutning. Valg Partiets får herved en ægte demokratisk struktur og vi bryder med den hidtil topstyrede struktur og blokpolitik i dansk politik. Dette betyder at vore kandidater hverken tilhører rød eller blå blok og kan den ene dag kan være rød og den anden dag blå alt efter hvad valgkredsens medlemmer mener. Vi laver ikke en partipolitik i partiet, da medlemmerne bestemmer hver gang.

Vores medlemmer skal også have mulighed for at komme med udkast til lovforslag som vore folketingskandidater skal forelægge i folketinget til afstemning, vi kvalitets-sikrer lovforslaget i partiet forinden hvor alle får mulighed for at komme med forslag og forbedringer, efter kvalitets sikringen stemmer vi om lovforslaget er godt nok eller om der skal laves forbedringer, når det er godkendt i partiet fremsætter vore medlemmer lovforslaget i folketinget.